Rastavne sklopke za fotonaponske sustave

Zbog svakodnevnog povećanja potrebe za energijom te brigom za okoliš, sve više se okrećemo iskorištavanju prirodnih obnovljivih izvora.

Sunce, gotovo neiscrpan izvor energije, nameće se kao jedan od najvažnijih obnovljivih izvora. Sunčeva energija se može pretvarati u druge oblike energije, kao npr. električnu. Za pretvaranje sunčeve energije u električnu energiju koriste se fotonaponski paneli (fotonaponske elektrane).

Razvoj iskorištavanja sunčeve energije na osnovi fotonaponskih panela ima za posljedicu razvoj sklopne kao i ostale prateće opreme namijenjene za sklapanje, zaštitu i mjerenje.

Kontaktirajte nas
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati više informacija o našim prozvodima, slobodno nas kontaktirajte ! Rado ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.
Kontaktirajte nas